Přejít na menu

To nejlepší pro Vaši ocel ...

Sherardování – termodifuzní zinkování

Rádi bychom Vás seznámili s novým řešením antikorozní ochrany drobných produktů – termodifuzní zinkování. Jde o nejnovější a nejmodernější technologií antikorozní ochrany, stanovuje novou hranici kvality antikorozní ochrany garantujíc nesrovnatelně lepší ochrannou vrstvu od obecně používaných antikorozních metod. • Využitelné rozměry
 • Proces termodifuzního zinkování
 • Struktura povrchové vrstvy
 • Přednosti technologie
 • Srovnání různých metod zinkování
 • Jakostní normy
 • Třídy povlaku

 • Využitelné rozměry


  Proces zinkování se provádí v uzavřených komorách, ve kterých dochází k difuzi zinku do struktury oceli. Z toho důvodu velikost komor limituje maximální rozměry dílců určených k termodifuznímu zinkování.

  Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout sherardování dílů s maximální délkou 30 cm.

  Speciálním druhem dílů jsou tyče, které jsme schopni zinkovat až do délky 1 metru a to od průměru 10 mm.  Proces termodifuzního zinkování


  Proces spočívá v difuzním napouštění ocelových předmětů zinkem v pracovní peci naplněné zinkovým práškem. Reakce probíhá v rotující elektrické peci při teplotách 360 - 430 °C.

  Výsledkem procesu je vznik vnější vrstvy ocele napuštěné zinkem na povrchu chráněných ocelových předmětů. Takto vzniklá povrchová vrstva se vyznačuje mimořádnou antokorozní ochranou bez změny původních rozměrů předmětů. Termodifuzní metoda se dále vyznačuje bezkonkurenční odolností na otěr díky absenci nanesené a tedy odloupnutelné vrstvy. Díky nižším teplotám nedochází ke změně vnitřní ocelové struktury a je tak vhodná například i k ochraně pružin a podobných tepelně upravených elementů.  Struktura povrchové vrstvy


  Povrchová vrstva vzniklá následkem termodifuzního zinkování se skládá z různých mezikristalických sloučenin zinku a železa.


  Průřez povlaku


  Struktura povlaku  Přednosti technologie

  Srovnání různých metod zinkování  SROVNÁNÍ RŮZNÝCH METOD ZINKOVÁNÍ
  Srovnání různých metod zinkování  VZORKY PO 1500 h V SOLNÉ MLZE


  Galvanické zinkování

  Žárové zinkování

  Termodifuzní zinkování  Graf změny tloušťky  Laboratorní zpráva nezávislého institutu  Laboratorní zpráva nezávislého institutu  (pdf)  Jakostní normy
  Třídy povlaku


  V souladu s normou EN 13811 se tloušťka termodifuzního povlaku určuje podle následujících tříd:

  Třída Min. tloušťka povlaku (μm) Použití
  Třída 15 15 Průměrné podmínky vnitřní i vnější.
  Třída 30 30 Podmínky vnitřní i vnější v prostředí se zvýšenou agresivitou nebo jestli to vyžadují zvýšené nároky na životnost povlaku.
  Třída 45 45 Silně korozní prostředí, průmyslové a mořské ovzduší.


  Úvod
  Nabídka
  Poptávka
  Fotogalerie
  Kontakt
  Mezinárodní certifikát kvality
  Mezinárodní certifikát kvality